Currencies:  

Ekologisk Certifiering

GOTS

Global Organic Textile Standard

SKAL

"Skal International, Sustainable Textile Production - Ekologisk odling, social utfästelse, certifierar hela produktionskällan."

KRAV

Krav - som de flesta känner till men om man vill veta mer om just kravmärkta textilier kan man trycka här!

IVN

"International Association Natural Textile indystry - Kriterierna täcker hela produktionskedjan för alla naturfiber, inkluderar sociala aspekter"

tillbaka